شـَــبـــهـــا زیــــر دوش آب ســــَـــــــــــرد رهــــــــــا میکـــنـم بـغـــــض زخـــــمـهــــایــم را در حالی که هــــمــــــــــه میگویند: خـــ ـوش به حـــالــَــش ... ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 20 بازدید
دی 91
4 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
9 پست
مهر 91
15 پست
شهریور 91
25 پست